skip to Main Content
 • Begrip in de regio
 • Voor ieder merk pui
 • Altijd een scherpe offerte
 • Nieuwe puien en reparatie
 • Duidelijke afspraken
 • Snelle communicatie

Privacyverklaring

123schuifpuien.nl, gevestigd aan Dellaertlaan 112 1945WG BEVERWIJK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Dellaertlaan 112
 • 1945WG BEVERWIJK
 • 0648696400
 • https//:123schuifpuien.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

123schuifpuien.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Foto’s voor beoordeling project
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@123schuifpuien.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

123schuifpuien.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om goederen en diensten bij u af te leveren
nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

123schuifpuien.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van de persoonsgegevens:

Uw Voor- en achternaam net als uw adres gegevens worden voor langere tijd bewaard. Dit omdat deze genoteerd staat op een factuur die u gestuurd is en deze moeten wij bewaren voor onder anderen de belasting

Andere gegevens zoals foto’s worden direct na het voldoen van de opdracht verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

123schuifpuien.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.